Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do sporočila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do sporočila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do sporočila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do sporočila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi tč. 8.2. in 8.3 Statuta družbe REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe sklicuje

26. skupščino delniške družbe REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana ki bo 29.08.2019 ob 10.00 uri na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana

Več preberite v pripetem dokumentu.

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do sporočila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do sporočila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in Zakona o prevzemih družba REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana, objavlja:

Povezava do obvestila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in Zakona o prevzemih družba REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do obvestila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in Zakona o prevzemih družba REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do prevzemne ponudbe (PDF)

Povezava do obvestila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do obvestila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do obvestila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in Zakona o prevzemih družba REGIA GROUP, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do obvestila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do obvestila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do obvestila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do obvestila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do obvestila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi tč. 8.2. in 8.3 Statuta družbe REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe sklicuje

25. skupščino delniške družbe REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana ki bo 29.08.2018 ob 10.00 uri na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana

Več preberite v pripetem dokumentu.

Na podlagi 586. člena v zvezi z 629. členom ZGD-1 objavlja poslovodstvo družbe REGIA GROUP, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana in A1 NEPREMIČNINE d.o.o., Vodovodna cesta 93, Ljubljana, objavljata naslednje obvestilo. Več v priponki.

Na podlagi tč. 8.2 in 8.3 Statuta družbe REGIA GROUP, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe sklicuje

24. skupščino delniške družbe REGIA GROUP, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana, ki bo 17. 7. 2018 ob 10. uri na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana.

Povezava do obvestila (PDF)

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba REGIA GROUP, Investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do obvestila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljaje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do obvestila (PDF)
Povezava do obvestila (PDF)
Povezava do obvestila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi tč. 8.2 in 8.3 Statuta družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe sklicuje

23. skupščino delniške družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana, ki bo 22.12.2017 ob 10. uri na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana.

Povezava do obvestila (PDF)

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljaje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do obvestila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Obveščamo vas, da je Okrožno sodišče v Ljubljani v registrski zadevi izbrisa iz sodnega registra, dne 14.09.2017 sklenilo, da se iz sodnega registra izbriše subjekt vpisa A1-REMONT KRANJ investicijsko upravljanje, d.o.o., matična številka 5097134000.

Družba se izbriše iz sodnega registra zaradi pripojitve k prevzemni družbi A1, investicijsko upravljanje, d.d., matična številka 5913187000 na podlagi Pogodbe o pripojitvi opr. Št. SV 355/17 z dne 19.5.2017.

Direktor:
Dr. Samo Javornik

Na podlagi tč. 7.3. statuta družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe sklicuje

22. skupščino delniške družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana ki bo 29.8.2017 ob 14. uri na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana.

Povezava do obvestila (PDF)

Na podlagi 586. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) družba A1, investicijsko upravljanje d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana, objavlja naslednja sporočila:

Povezava do obvestila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljaje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do obvestila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljaje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do obvestila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljaje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do obvestila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljaje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do obvestila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljaje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do obvestila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljaje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do obvestila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljaje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Povezava do obvestila (PDF)

Direktor
dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljaje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 8.3.2017 smo prejeli obvestilo družbe NISA, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, da je dne 8.3.2017 odsvojila 1691 delnic družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d. Po sklenjenem poslu ima družba NISA, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana 0 delnic oz. 0 % delež z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljaje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 8.3.2017 smo prejeli obvestilo družbe HIVO NOVI-CONS DOO ZA INVESTICIJE INĐIJA, Lastina 9, 22320 Inđija, Republika Srbija, da je dne 8.3.2017 pridobila 1691 delnic družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d. Po sklenjenem poslu ima družba HIVO NOVI-CONS DOO ZA INVESTICIJE INĐIJA 4.373 delnic oz. 19,38 % delež z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 05.01.2017 smo prejeli obvestilo Bojana Šefman, Vaše 4a, Medvode, da je 04.01.2017 pridobil 170 delnic ter s tem dosegel 7,242 % delež, oziroma 1634 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 30.12.2016 smo prejeli obvestilo družbe ILIRIKA FINTRADE, finančno posredništvo, d.o.o., Trdinova ulica 3, 1000 Ljubljana, da je dne 29.12.2016 odsvojila delnice družbe A1, investicijsko upravljanje.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljaje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 29.12.2016 smo prejeli obvestilo družbe AE NEPREMIČNINE, d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana, da je dne 28.12.2016 odsvojila 134 delnic družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d.. Po sklenjenem poslu ima družba AE NEPREMIČNINE, d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana 3.802 delnice oz. 16,85 % delež z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 29.12.2016 smo prejeli obvestilo družbe NZP FINANCE, svetovanje d.o.o., Spodnje Pirniče 51, 1211 Ljubljana – Šmartno, da je dne 29.12.2016 pridobila 1577 delnic družbe A1, investicijsko upravjanje, d.d. oz. 6,99 % delež. Obveščeni smo bili, da je družba NZP FINANCE, svetovanje d.o.o presegla prag 5 % glasovalnih pravic.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 29.12.2016 smo prejeli obvestilo družbe SAROS, svetovanje, d.o.o., Spodnje Pirniče 51, 1211 Ljubljana – Šmartno, da je dne 29.12.2016 odsvojila 1577 delnic družbe A1, investicijsko upravjanje, d.d… Po sklenjenem poslu ima družba SAROS, svtovanje d.o.o. 203 delnice ozirona 0,90 % delež. Obveščeni smo bili, da se je družbI SAROS, svetovanje, d.o.o lstniški delež zmanjšal pod 5 % prag pomembnih deležev.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 29.12.2016 smo prejeli obvestilo družbe SAROS d.o.o., Spodnje Pirniče 51, 1211 Ljubljana – Šmartno, da je

 • dne 22.12.2016 pridobila 14 delnic
 • dne 23.12.2016 pridobila 37 delnic
 • dne 27.12.2016 pridobila 6 dellnic

ter s tem dosegla 7,89 % delež, oziroma 1780 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 22.12.2016 smo prejeli obvestilo družbe SAROS d.o.o., Spodnje Pirniče 51, 1211 Ljubljana – Šmartno, da je

 • dne 19.12.2016 pridobila 82 delnic
 • dne 20.12.2016 pridobila 10 delnic
 • dne 21.12.2016 pridobila 2 dellnici

ter s tem dosegla 7,64 % delež, oziroma 1723 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 16.12.2016 smo prejeli obvestilo družbe SAROS d.o.o., Spodnje Pirniče 51, 1211 Ljubljana – Šmartno, da je

 • dne 13.12.2016 pridobila 147 delnic
 • dne 14.12.2016 pridobila 30 delnic
 • dne 15.12.2016 pridobila 12 dellnic

ter s tem dosegla 7,22 % delež, oziroma 1629 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 12.12.2016 smo prejeli obvestilo družbe SAROS d.o.o., Spodnje Pirniče 51, 1211 Ljubljana – Šmartno, da je

 • dne 07.12.2016 pridobila 8 delnic
 • dne 08.12.2016 pridobila 15 delnic
 • dne 09.12.2016 pridobila 60 dellnic

ter s tem dosegla 6,38 % delež, oziroma 1440 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 07.12.2016 smo prejeli obvestilo družbe SAROS d.o.o., Spodnje Pirniče 51, 1211 Ljubljana – Šmartno, da je

 • dne 02.12.2016 pridobila 10 delnic
 • dne 03.12.2016 pridobila 2 delnici
 • dne 05.12.2016 pridobila 13 dellnic
 • dne 06.12.2016 pridobila 18 delnic

ter s tem dosegla 6,01 % delež, oziroma 1357 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 06.12.2016 smo prejeli obvestilo družbe SAROS d.o.o., Spodnje Pirniče 51, 1211 Ljubljana – Šmartno, da je presegla prag glasovalnih pravic 5 %.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 05.12.2016 smo prejeli obvestilo družbe SAROS d.o.o., Spodnje Pirniče 51, 1211 Ljubljana – Šmartno, da je

 • dne 30.11.2016 pridobila 56 dellnic
 • dne 01.12.2016 pridobila 42 delnic

ter s tem dosegla 5,82 % delež, oziroma 1314 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 01.12.2016 smo prejeli obvestilo družbe AE NEPREMIČNINE d.o.o., Šmartinska 130, 1000 Ljubljana, da je dne 28.11.2016 pridobila 160 delnic ter s tem dosegla 17,44 % delež oziiroma 3.936 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 28.11.2016 smo prejeli obvestilo družbe SAROS d.o.o., Spodnje Pirniče 51, 1211 Ljubljana – Šmartno, da je

 • dne 24.11.2016 pridobila 83 dellnic
 • dne 28.11.2016 pridobila 30 delnic

ter s tem dosegla 5,39 % delež, oziroma 1216 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 24.11.2016 smo prejeli obvestilo družbe SAROS d.o.o., Spodnje Pirniče 51, 1211 Ljubljana – Šmartno, da je

 • dne 21.11.2016 pridobila 18 dellnic
 • dne 22.11.2016 pridobila 28 delnic
 • dne 23.11.2016 pridobila 2 delnicI

ter s tem dosegla 4,89 % delež, oziroma 1103 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 21.11.2016 smo prejeli obvestilo družbe SAROS d.o.o., Spodnje Pirniče 51, 1211 Ljubljana – Šmartno, da je

 • dne 16.11.2016 pridobila 31 dellnic
 • dne 17.11.2016 pridobila 16 delnic
 • dne 18.11.2016 pridobila 27 delnic

ter s tem dosegla 4,68 % delež, oziroma 1055 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 16.11.2016 smo prejeli obvestilo družbe SAROS d.o.o., Spodnje Pirniče 51, 1211 Ljubljana – Šmartno, da je

 • dne 11.11.2016 pridobila 5 dellnic
 • dne 12.11.2016 pridobila 65 delnic
 • dne 14.11.2016 pridobila 87 delnic

ter s tem dosegla 4,35 % delež, oziroma 981 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 11.11.2016 smo prejeli obvestilo družbe SAROS d.o.o., Spodnje Pirniče 51, 1211 Ljubljana – Šmartno, da je

 • dne 08.11.2016 pridobila 71 dellnic
 • dne 09.11.2016 pridobila 10 delnic
 • dne 10.11.2016 pridobila 32 delnic

ter s tem dosegla 3,65 % delež, oziroma 824 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 07.11.2016 smo prejeli obvestilo družbe SAROS d.o.o., Spodnje Pirniče 51, 1211 Ljubljana – Šmartno, da je

 • dne 02.11.2016 pridobila 110 dellnic
 • dne 03.11.2016 pridobila 24 delnic
 • dne 04.11.2016 pridobila 16 delnic
 • dne 05.11.2016 pridobila 6 delnic
 • dne 07.11.2016 pridobila 11 delnic

ter s tem dosegla 3,15 % delež, oziroma 711 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi tč. 7.3. statuta družbe A1, d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93 in skladno z določili
Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe sklicuje

izredno skupščino delniške družbe A1, d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93, ki bo 8.12.2016 ob 14. uri na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana

Več informacij:

Sklic izredne skupščine

Statut

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljaje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 03.11.2016 smo prejeli obvestilo Franca Jakša, Vinterca 8a, 1000 Ljubljana, da je dne 28.10.2016 odsvojil 559 delnic družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d.. Po sklenjenem poslu Franc Jakša, Vinterca 8a, 1000 Ljubljana ni več imetnik delnic A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana. Obvestil je tudi, da je Nada Jakša, Vinterca 8a, 1000 Ljubljana, dne 28.10.2016 odsvojila 111 delnic družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d.. Po sklenjenem poslu Nada Jakša, Vinterca 8a, 1000 Ljubljana ni več imetnica delnic A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljaje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 03.11.2016 smo prejeli obvestilo družbe EXE d.o.o. Letališka 9a, 1000 Ljubljana, da je dne 28.10.2016 odsvojila 764 delnic družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d.. Po sklenjenem poslu družba EXE d.o.o., Letališka 9a, 1000 Ljubljana ni več imetnica delnic A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 03.11.2016 smo prejeli obvestilo družbe AE NEPREMIČNINE, d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana, da je dne 28.10.2016 pridobila 1497 delnic ter s tem dosegla 16,74 % delež, oziroma 3.776 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Družba AE nepremičnine d.o.o. nas je obvestila, da je presegla prag glasovalnih pravic 15 %.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljaje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 03.11.2016 smo prejeli obvestilo družbe AE NEPREMIČNINE, d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana, da je dne 27.10.2016 odsvojila 165 delnic družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d.. Po sklenjenem poslu ima družba AE NEPREMIČNINE, d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana 2.279 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 28.10.2016 smo prejeli obvestilo družbe SAROS d.o.o., Spodnje Pirniče 51, 1211 Ljubljana – Šmartno, da je dne 28.10.2016 pridobila 36 delnic ter s tem dosegla 2,41 % delež, oziroma 544 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 28.10.2016 smo prejeli obvestilo družbe SAROS d.o.o., Spodnje Pirniče 51, 1211 Ljubljana – Šmartno, da je dne 27.10.2016 pridobila 350 delnic ter s tem dosegla 2,25 % delež, oziroma 508 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 28.10.2016 smo prejeli obvestilo družbe SAROS d.o.o., Spodnje Pirniče 51, 1211 Ljubljana – Šmartno, da je dne 26.10.2016 pridobila 158 delnic ter s tem dosegla 0,70 % delež, oziroma 158 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljaje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 26.09.2016 smo prejeli obvestilo družbe DARILNICA, ideje za darila, d.o.o., Vogrsko 184, 5293 Volčja Draga, da je dne 20.09.2016 odsvojila 1.717 delnic družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d.. Po sklenjenem poslu družba DARILNICA, ideje za darilo, Vogrsko 184, 5293 Volčja Draga ni več imetnica delnic A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 23.09.2016 smo prejeli obvestilo družbe HIVO NOVI-CONS DOO ZA INVESTICIJE INĐIJA, Lastina 9, 22320 INĐIJA, da je dne 20.09.2016 pridobila 1.717 delnic ter s tem dosegla 12,60 % delež, oziroma 2.842 delnic z glasovalno pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana.

Direktor

dr. Samo Javornik

Dopolnitev dnevnega reda 20. skupščine delniške družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana, ki bo 7. 9. 2016 ob 14. uri na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana je dopolnjen.

Več informacij tukaj.

Na podlagi tč. 7.3. statuta družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah upravni odbor družbe sklicuje

20. skupščino delniške družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana ki bo 7. 9. 2016 ob 14. uri na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana

Več informacij tukaj.

Na podlagi tč. 7.3. statuta družbe A1, d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93 in skladno z določili
Zakona o gospodarskih družbah upravni odbor družbe sklicuje

izredno skupščino delniške družbe A1, d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93, ki bo 23.11. 2015 ob 15. uri na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana

Več informacij tukaj.

Na podlagi tč. 7.3. statuta družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah upravni odbor družbe sklicuje

19. skupščino delniške družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana ki bo 26. 8. 2015 ob 14. uri na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana

Več informacij tukaj.

Na podlagi tč. 7.3. statuta družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah upravni odbor družbe sklicuje

18. skupščino delniške družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana ki bo 27. 8. 2014 ob 14. uri na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana

Več informacij na tej povezavi.

Na podlagi tč. 7.3. statuta družbe A1, d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93 in skladno z določili
Zakona o gospodarskih družbah upravni odbor družbe sklicuje

izredno skupščino delniške družbe A1, d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93, ki bo 24.6. 2015 ob 14. uri na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana

Več informacij na tej povezavi.

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 30. 7. 2014 smo prejeli obvestilo družbe EXE, d.o.o., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana, da je dne 11. 7. 2014 odsvojila 865 delnic ter s tem dosegla 3,39 % delež, oziroma 764 delnic z glasovalo pravico družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d..

Predsednik upravnega odbora

Franc Jakša

Na podlagi tč. 7.3. statuta družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah upravni odbor družbe sklicuje

18. skupščino delniške družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana ki bo 27. 8. 2014 ob 14. uri na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana

Več informacij:

Sklic 18. skupščine delniške družbe A1, d.d

IMATE VPRAŠANJE?
Spletno mesto za namen delovanja uporablja piškotke. Preberi več ...